Събития

archive-books15_678x410_crop_478b24840a
21.11.2018 16:30
Събития

Общоуниверситетски семинар „Права на човека“: „Взаимодействие на практиката на Европейския съд по правата на човека с националната правна система“

Корпус 1, зала 20

Организатори:
департамент „Право“
департамент „Политически науки“ 
департамент „Социална работа и здравеопазване“

Лектор:
доц. д-р Снежана Ботушарова

Модератори:
проф. д-р Екатерина Михайлова
доц. д-р Катерина Йочева

Участници:
проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Анна Кръстева, доц. д-р Катерина Йочева, гл. ас. д-р Деяна Марчева, гл. ас. д-р Евелина Стайкова и други преподаватели и студенти от НБУ
и гости 

Събитието се организира по повод двадесетата годишнина от влизането в сила на 1.11.1998 г. на Протокол № 11 към ЕКПЧ, с който се преструктурира механизмът за контрол, създаден по силата на Конвенцията.
Лекторът е народен представител в 7 ВНС и 36 ОНС. От 1991 г. до 1994 г. е заместник-председател на 36 ОНС. Между 1994 г. и 1998 г. е посланик на България в САЩ. В периода 1998-2008 г. е съдия в Европейския съд по правата на човека в Страсбург и е заместник-председател на съдийски състав. От 2008 до 2009 г. е международен съдия в съда за военни престъпления в Босна и Херцеговина. От 2009 г. до 2018 г. международен съдия в конституционния съд на Косово. Преподавател по конституционно право и права на човека.