Събития

law_678x410_crop_478b24840a
05.10.2020 18:30
Събития

Онлайн курс „Практически умения на юриста: Ефективна писмена и устна защита на ищеца“

05 октомври – 08 ноември 2020 г.

Провежда се в онлайн обучителната платформа на Училище за професионално и продължаващо обучение при НБУ


Организатор:
Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)


Лектор:
Десислава Джарова - дългогодишен съдия по граждански и търговски дела, със стаж в Съда на Европейския съюз - Люксембург (Съд на публичната служба), сертифициран медиатор

Участници:
Курсът е за студентите, изучаващи граждански процес във висши училища, и за юристи, желаещи да придобият допълнителни практически знания и умения, за да бъдат още по-ефективни професионалисти.

Работа във виртуална класна стая:
Понеделник: 18:30 - 19:30
Четвъртък: 09:30 - 10:30


Курсът е онлайн, с продължителност 60 часа.

По време на курса ще придобиете следните знания и умения:

  • да познавате съдебните книжа и процедурите
  • да се изразявате професионално и свободно да пишете съдебни документи
  • да квалифицирате умело фактите и обстоятелства, изложени от бъдещите Ви клиенти
  • да избирате най - подходящия способ за защита
  • да сте готови за стресови ситуации в работата и ефективно да взаимодействате с държавните институции и съда
  • да защитавате ефективно клиентите си и да бъдете печеливши, и др.

Успешно завършилите курса ще придобият необходимите умения за свободно и професионално изразяване в писмена форма и за ефективна комуникация с клиентите, държавната администрация и съдебните органи.

 

Успешно завършилите курса получават сертификат от Нов български университет.


Платен онлайн курс!


Учебна такса:

440 лв. - за студенти (от всички висши училища)

480 лв. - за завършили висше образование

 

Задължителна предварителна регистрация в:
Училище за професионално и продължаващо обучение към НБУ
корпус 2, офис 208
Нов български университет
ул. "Монтевидео" № 21, гр. София
☎️ 02/ 811 0110 (бутон 6)