facebook

Събития

187232334-465326991239460-7726200579380340902-n_678x410_crop_478b24840a
22.05.2021 10:30
Събития

Онлайн семинар „Корейска култура“

Zoom

Организатори:

Факултет за базово образование
Общообразователни курсове по чужд език

Водещи:
проф. д-р Светла Къртева-Данчева,
доц. д-р Евгений Кандиларов,
доц. д-р Ким Со Йънг

Модератор:
Николина Кирилова

Участници:
студенти и преподаватели от общообразователните курсове по чужд език

Програма:

10:30-11:10 – проф. д-р Светла Къртева-Данчева
Древни корейски вярвания и митове

11:10-11:50 – доц. д-р Евгений Кандиларов
Историята на Корейския полуостров след Втората световна война в българските архиви

11:50-12:30 – доц. д-р Ким Со Йънг
Корейските студенти в България

Четвърти онлайн семинар по корейска култура с участие на гост-лектори от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Проф. д-р Светла Къртева – Данчева, защитила докторска дисертация в София по сравнително алтайско езикознание и хабилитирала се като доцент в СУ „Св. Кл. Охридски“ по сравнително алтайско езикознание. Преподава дисциплините графика, фонетика и лексикология на корейския език, морфология на корейския език, увод в корейското и алтайското езикознание, социолингвистика, теория на превода, шаманизмът в Корея и Централна Азия, история и култура на номадските държави в Централна Азия и др.

Доц. д-р Ким Со Йънг – гост-лектор от Република Корея от 2005 г., а преди това – хоноруван преподавател. Защитила докторска дисертация по български език в София. Преподава практически корейски език, специална корейска оперета пхансори и др.

Доц. д-р Евгений Кандиларов е доктор по история, доцент по обществознание на страните от Източна Азия в СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Японистика“ и в ИИстИ на БАН. Работи в областта на новата и съвременната история на Япония и България, международните отношения в региона на Източна Азия и връзките между България и страните от Източна Азия през ХХ и ХХІ век. Автор е на книгите „България и Япония. От Студената война към ХХІ век“ (2009) и „Източна Азия и България“ (2016) и съавтор на „Япония – икономика, технологии, иновации и управление“ (2012).

За повече информация виж тук.