Събития

pokana-nou-hau_678x410_crop_478b24840a
20.03.2019 17:00
Събития

Отбелязване на 30 години образование по социална работа в Нов български университет

Честване на Международния ден на социалната работа и откриване на магистърска програма „Психо-социални интервенции за деца и семейства”

Корпус 1, Аула, фоайе пред аулата

Организатор:

Ноу–Хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ


Водещ:
д-р Галина Маркова, ръководител НХЦ, НБУ

 

Модератор:
Антоанета Матеева


Участници:
Борд на Магистърска програма, студенти, МТСП, АСП, посолства на Швейцария и Холандия, Уницеф и др.

 

Събитието е значимо само по себе си с отбелязването на три десетилетия от започването на образователните програми по социална работа в НБУ. Вторият важен акцент е върху необходимостта от нови образователни програми, каквато е МП „Психо-социални интервенции за деца и семейства”. Полето на социалната работа се нуждае от повишаване на капацитета на работещите в него, от модерни програми, продължаващи и надграждащи обучения.

 

Галина Маркова е доктор по социална работа. Завършва магистърска програма по клинична и социална работа в НБУ през 1995 година и докторска програма по социална работа в Колежа Смит, САЩ през 2004 година. Дисертацията ѝ е върху изследване на психологични характеристики на родители, настанили децата си в домове.  Работата ѝ в областта на деинституционализацията започва с участие в изследване на ефекта на програма в дом за бебета. Провежда обучения по темата, създава приложни проекти за работа с деца от домове.

 

 

 

 

Прикачени файлове