facebook

Събития

snimka-copy_678x410_crop_478b24840a
31.05.2015 11:30
Събития

Пластически прилики и отлики в животинската и човешката анатомия. Създаване на фантастичен образ

В рамките на семинар „Изкуство и форма“

Зоологическа градина, София

 

Организатор:
департамент „Изящни изкуства“

 

Лектор:
гл. ас. д-р Анна Янева

 

Желаещите да участват, да носят свободно избрани материали за рисуване и визуализация.

 

Важна задача при еднодневния пленер-семинар за студентите е усвояването на едно съвременно схващане на задачите на пластичната анатомия, през методите на съпоставка между животинската и човешка пластична анатомия.
Спецификата на специалностите изисква постижения и резултати при характеристиките както на човека, така и на животните. Студентите трябва да постигнат познания изучавайки и съпоставяйки „на живо” и изобразявайки в движение различните животни, като установят различията и приликите с динамиката на човека.
Усетът при наблюдение се постига с многократното изследователско изучаване и сравнение. Този пореден експеримент ще е полезен и съдържателен за студентите. Изучаването на изобразително изкуство е невъзможно без пластическата анатомия, а визуалните изкуства изискват опознаването и на животинските видове, с тяхното многообразие и различни възможности.
Студентите ще получат разнообразни задачи свързани с тематиката на курсовете им.
Полезността на този вид изследователска рисунка е не само практическа, а спомагаща процеса на изучаването на живи обекти и превъплъщаването им в различни творчески решения.