Събития

97533507-1968915176572299-7198349159278051328-o_678x410_crop_478b24840a
29.05.2020 11:00
Събития

Подготвителен курс за изпит по английски език - ниво В2

От 29.05 в 11:00 ч. до 11.06 в 13:00 ч.

Обучението е изцяло онлайн, консултациите и занятията с преподавателите по време на всеки модул се провеждат също онлайн (вкл. ползване на виртуална класна стая) в електронната обучителна платформа на Училище за професионално и продължаващо обучение при НБУ.
Курсът се провежда онлайн в рамките на 3 седмици по 10 часа седмично (общо 30 часа) и се съгласува с курсистите (като удобно за тях време за провеждане на обученията) още в началото на курса - на 29 май.


Организатор:
Училище за професионално и продължаващо обучение

Автори и лектори:
екип от водещи преподаватели по английски език в Нов български университет


Основната цел на този онлайн курс е да подготви студентите за явяване на изпит по английски език на ниво В2. 

Курсът е насочен и към тези, които желаят да се запознаят с компонентите на изпита по английски език за ниво В2, отделните типове задачи, и как най-лесно и ефективно да се справят с тях, вкл.:

  •  студенти в НБУ, които желаят да се подготвят за изпита си по английски език;
  •  студенти от други висши учебни заведения;
  •  студенти за Еразъм програмите;
  •  семестриално завършили студенти;
  •  обучаващи се в езикови курсове по английски език;
  •  всички, които желаят да опреснят и да проверят знанията си по английски език.


Участниците в курса се запознават с формата на изпитите - писмен и устен, и с помощта на предложените тренировъчни упражнения се подготвят за успешното изпълнение на отделните им елементи.

Курсът е разработен в две части:
1. „Рецептивни умения“ (четене и слушане) и употреба на езика;
2. „Продуктивни умения“ (писане и говорене).

Курсистите ще имат достъп до разнообразни упражнения и лекционни материали, без значение от къде се включват – от София или от други населени места в страната и извън страната, защото обучението е онлайн / дистанционно.

Предварителни изисквания към участниците в курса е да имат eзикови знания и умения по английски език на ниво В2.


Успешно завършилите курса ще знаят:
- какви са елементите на писмения изпит на ниво В2.
- кои са подходящите стратегии за успешно изпълнение на задачите в изпита.
- критериите за оценка на всеки елемент от изпита.

Ще могат:
- успешно да се справят с всеки от елементите на писмения и устен изпит - ниво В2.
- да прилагат подходящи стратегии при изпълнение на всяка задача.
- ефективно да прилагат знанията и уменията по английски език по време на изпита.


Учебна такса: 65 лв.
Преференциална такса от 50 лв. за студенти и за семестриално завършили студенти на НБУ, както и за алумни (бивши) студенти на НБУ

За записване:
Училище за професионално и продължаващо обучение при НБУ
uppo@nbu.bg
02/ 8110 110 (бутон 6)
02/ 8110 108, 02/ 8110268
0884 824542