facebook

Събития

4pochvi-monitoring-2_678x410_crop_478b24840a
07.12.2022 15:00
Събития

Посещение на студенти по екология в отдел „Мониторинг на отпадъците и почвите“ на Изпълнителна агенция по околна среда към МОСВ

ИАОС


Организатор:
департамент „Природни науки”
БП „Екология и опазване на околната среда” РО и ДО


Водещи:
Експерти от отдел „Мониторинг на отпадъците и почвите” към Дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда” в ИАОС към МОСВ


Модератор:
доц. д-р Ралица Берберова

Участници:
студенти от 7-ми семестър на програмата


Целта на посещението е провеждане на изнесени практически занятия на студенти от 7-ми семестър на БП „Екология и опазване на околната среда” РО и ДО. По време на посещението експертите от отдел „Мониторинг на отпадъците и почвите” към Дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда” в ИАОС към МОСВ ще запознаят студентите с дейността на отдела и функционирането на Националната информационна система за отпадъците. Студентите ще посетят също така отдел „Лаборатория за качество на почвите и характеристика на отпадъците” към Централна лаборатория София на ИАОС. Чрез изнесените занятия студентите ще придобият представа от реалните дейности по мониторинга на отпадъците в страната ни и ще разширят своите теоретични знания, придобити в рамките на курс Третиране и управление на отпадъците.


Изображение: (c) Karnsaman | Dreamstime.com