facebook

Събития

7ff884ecd75444dd099642903e961b06e4fe4e56_678x410_crop_478b24840a
16.05.2022 10:00
Събития

Посещение в Централна лаборатория – София, отдел „Качество на водите” в ИАОС към МОСВ

Изпълнителна агенция по околна среда, бул. „Цар Борис III“ № 136


Организатори:
БП „Екология и опазване на околната среда и водите“ и МП „Екологични експертизи и контрол“ към департамент „Природни науки“ съвместно с ИАОС към МОСВ


Водещи:
експерти от Централна лаборатория – София, отдел „Качество на водите“ в ИАОС към МОСВ


Модератори:
доц. д-р Биляна Костова, доц. д-р Ралица Берберова


Участници:
студенти от бакалавърските и магистърски програми по екология към департамент „Природни науки“


Целта на изнесените практически занятия е студентите по екология да посетят и да се запознаят с дейността на Централна лаборатория – София, отдел „Качество на водите” в ИАОС към МОСВ. Ще могат да видят лабораторната база, както и видовете изследвания, които се провеждат там. Ще се дискутира приложимостта на резултатите от тях.


Изображение: МОСВ