Събития

viola01_678x410_crop_478b24840a viola02_678x410_crop_478b24840a viola03_678x410_crop_478b24840a
27.05.2019 15:00
Събития

Постоянен интердисциплинарен семинар „Съвременен театър: Практики, политики, фигури“

Berlin TheaterTreffen 2019: Актьори, материали, фабули

Галерия УниАрт

Организатор:
департамент „Театър“

Водещ:
проф. Виолета Дечева, д.н.

Участници:
преподаватели и студенти от НБУ

Ще бъде представено последното издание на Berlin TheaterTreffen – представленията и дискусиите - от гледна точка на основните теми, на които то бе посветено. Във фокуса на лекцията са три перспективи, три основни понятия в театъра, с които биха могли да се мислят и анализират показаните спектакли и пиеси.

Галерията е не само мястото, в което този семинар се роди и провежда, той е най-добрата визуална среда, в която дискусията за дифузията между визалните изкуства в последните години, само НБУ може да предложи на своите студенти.

Виолета Дечева е доктор по театрознание (Ph.D.) и доктор на науките (Sc.D) от БАН. Професор по театрознание в НБУ. Изследовател, преподавател, историк и критик. Специализация в Freie Universität-Berlin (1998). Гост-лектор в Германия, Полша, Чехия и др. Сред книгите, които е издала са: Кризите на народния театър (2016); На фокус Dimiter Gotscheff (2015); Между идеологиите и хедонизма. Театърът в началото на новия век. Част I (2013) и Част II (2014); Към проблема за режисурата. Българският театър между двете световни войни (2006); Актьорът като автор и произведение на изкуството (2003); Авторът и неговият интерпретатор. Драматургията на Дюренмат и сценичната ѝ рецепция в България (2002); Театърът на 90-те (2001) и др