Събития

viber-cover_678x410_crop_478b24840a
21.11.2018 16:20
Събития

Практически семинар „Viber екип и представители на фирми MusalaSoft“

Корпус 2, зала 701

Организатори:
департамент „Телекомуникации“
департамент „Здравеопазване и социална работа“
департамент „Администрация и управление“

Водещи:
Калин Милиславов, Ангел Георгиев, „Мусала Софт“

Модератори:
доц. д-р Георги Петров
гл. ас. д-р Полина Михова

Участници:
студенти от НБУ, външни гости с интерес към обучението


Мобилните приложения осигуряват възможности за глобалното обогатяване, развитие и създаване на разнообразие чрез ефективно интегриране на технологични инструменти, за да се осигури обобщена и подходяща информация своевременно.

Текущата нужда да се практикува и работи в среда на мобилни приложения изисква познаване на комплексни софтуерни решения с различна сложност в единство, обединени за конкретна цел, установени от съответния системен подход и функциониране като цяло въз основа на предварително определени закони.
Курсът има за цел да предостави знания, умения и практически компетенции на студентите да прилагат информационните технологии в практиката си, да ги запознае с процесите, необходими за създаване и компилиране на мобилни приложения.

Курсът се фокусира върху важността на инструментариума за разработване на мобилни софтуерни услуги, като е предназначен за управление на студентски проект-базирани учебни дейности в технологична среда.
Предвидено е да се проведат 20 часа лекции и дискусии с разработчици и внедрителски звена и 10 часа практическа работа.

Темите, които ще се засегнат са:

1 Viber & Bot Technologies: Intro
2 Chatbots: Value Prop, Case Studies, etc Тук ще разделим и аудиторията по отбори, като всеки отбор ще мисли за бот кампания на тема "телемедицина" и "организационано управление на НБУ" и ще трябва проактивно да си открадва знание и идеи от всяка от следващите лекции, като на финала, след драг и дро
3 Guest Dev 1 (engaging & content chatbots like festivals, media, Linbots - a start up founded by young entrepreneurs)
4 Guest Dev 2 (sports, fintech, brands, ROBO Agency - a holistic digital agency)
5 Guest Dev 3 (telcos & big brands chatbots, Musala Soft - a software company that works with big organization as clients)
6 Chatbots as part of a Marketing Campaign: The Viber Ecosystem for Brands
7 Guest Dev 4 (demo "drag & drop" builder intro, Smartloop - a startup company found by extremely experiecned professionals) - в 1вата част на лекцията Smartloop ще презентират компанията и бот билдер фунцкията, като във втората част на лекцията екипите ще трябва да направят кратка презентация на решенията си и да опишат кое може да бъде направено с драг & дроп и кое трябва да се разработи допълнително + как ще промотират бота си.

Калин Милиславов - тим лидер, „Мусала Софт“.
Ангел Георгиев - лектор с над 10 години опит, водещ на технически обучения, тренинги по „меки умения“ и продуктови презентации за големи международни компании. Провеждал е обучения в Европа, САЩ и Азия.