Събития

po-ruba_678x410_crop_478b24840a
05.12.2018 16:30
Събития

Представяне и дискусия върху книгата на гл. ас. д-р Биляна Курташева „По ръба на сравнението. Яворов и Ролинг Стоунс и други не/възможни интертекстове“

Център за книгата – книжарница (1 корпус)

Организатори:
Център за книгата
департамент „Нова българистика“

Водещ:
доц. д-р Морис Фадел

Дискутанти:
проф. Михаил Неделчев, д-р Мария Огойска

Участници:
преподаватели и студенти от Нов български университет и други академични центрове

Възможно ли е да четем паралелно стихотворение на Яворов и парче на Ролинг Стоунс? А Константин Павлов и Ницше? А остаряването у Далчев през Гео Милев? Книгата изпробва границите на междутекстовия диалог днес върху примери от българската и световната литература. Анализът често върви „по ръба на сравнението“, като предлага успоредни четения на привидно неуспоредими текстове и полета. Така изникват неподозирани неща за познати и не толкова познати текстове и автори, за самите начини, по които съпоставяме, и за отношението между литературата и света тук и сега.

Книгата на гл. ас. д-р Биляна Курташева отваря широко поле за дискусия.