Събития

za-info-12-10_678x410_crop_478b24840a
12.10.2017 13:00
Събития

Представяне на книгата „Аудио-визията“ с автор гл. ас. д-р Стойко Петков на издателство „Рой Комюникейшън“

Център за книгата - книжарница, корпус 1

 

Организатор: 

Център за книгата


Лектор:

гл. ас. д-р Стойко Петков


Участници:

студенти и преподаватели

 

Процесите, за които е характерно ангажиране на публиките, вече присъстват във всички етапи на медийната индустрия – от създаването на съдържание до неговото разпространение и показване. Тези нови модели за работа се отразяват както на медийни форми, така и на начина на използване на самото съдържание.

 

Цифровите технологии създават среда, в която медийната аудитория от потребител на създаденото от журналистите или творците съдържание се превръща в производител на съдържание.

 

Именно този спектър от промени в разпространението и показването на аудио-визуално съдържание е разгледан и анализиран в книгата. Започвайки от киното, през аналоговата телевизия, за да се стигне до цифровите платформи за обмен на съдържание.

 

Проследена е историческата хронология на възникване на техническия процес за запис и възпроизвеждане на движещи се изображения. Поставеният акцент върху технологиите не е с цел изследване на техническите им параметри, а по-скоро да се изгради връзката на методите за запис и показване, както с формите на аудио-визуална продукция, така и с ролята и поведението на аудиторията. Разгледани са някои бизнес модели за разпространение и са анализирани основните процеси в аудио-визията. Описана е актуалната към момента регулаторна рамка, в която се осъществява дейността по създаване и разпространение на аудио-визуално съдържание.

 

По време на представянето изданието се продава с 10% отстъпка.

 

Гл. ас. д-р Стойко Петков е преподавател в Нов български университет, департамент „Масови комуникации“. Основните му изследователски и преподавателски интереси са в областта на продуцентството и мениджмънта в средствата за масова комуникация; разпространението на аудио-визуално съдържание; влиянието на новите технологии върху комуникацията.