facebook

Събития

fotev1_678x410_crop_478b24840a
06.12.2022 14:30
Събития

Представяне на книгата „Диалогичният разум“ от Георги Фотев

Корпус 1, зала 409

Организатор:
Център за книгата и департамент „Философия и социология“Водещ:
проф. Христо Тодоров

Дискутанти:
доц. д-р Ясен Захариев, д-р Димитър НовковРазумът търси себе си в драматичната и нелинейна история на човечеството. В началото е логосът, който отрича мита. Във вековете възникват множество форми и перспективи на разума. Той е монологичен или диалогичен. Диалогът е фундаментален онтологичен акт на взаимно признаване между човешките същества. Полярната противоположност на диалогичния разум е радикалната негация и нищожност на Другия, смятан за не-човек и заслужаващ робство или смърт. Убиецът на разума е чудовището. Чудовището е обезобразен човек: няма лице. Неговата душа е непроницаем мрак. Лицето на разумния човек от плът и кръв е прозорец към безкрайността в духовен (свръхестествен) смисъл.

Георги Фотев е почетен професор и сенатор на Нов български университет. Носител е Награда за хуманитаристика „Богдан Богданов“ за 2021 г. Автор е на голям брой научни публикации у нас и в чужбина. Той е един от ръководителите на European Values Study. Действителен член на European Academy of Sciences and Arts от 1993 г. Бил е гост-професор в чуждестранни университети. Сред основните му книги са: Социална реалност и въображение (1986, изд. на гръцки език в Атина, 1996), Историята на социологията т.1-2 (1993), Другият етнос (1994), Ethnicity. Religion and Politics (1999), Криза на легитимността (1999), Граници на политиката (2001), Диалогична социология (200А), Дисциплинарна структура на социологията  (2006), Ценности срещу безпорядък (2009), Българската меланхолия (2010), Сфери на ценностите (2012), Смисъл и разбиране (2014), Човешката несигурност (2016), Социологията като строга наука (2018), Феноменология на чувствата (2018) и други. В чест на проф. Г. Фотев е публикуван сборникът Светове в социологията (2006) с участие на негови ученици, колеги и на световни имена в социологията като Зигмунт Бауман, Едуард Тирикян, Майкъл Бъроуей, Джон Рекс, Янош Корнай и други.