facebook

Събития

predpriemachestvo_678x410_crop_478b24840a
12.04.2022 18:00
Събития

Представяне на книгата „Предприемачество, иновации и изкуствен интелект в България – динамика и управление“ на Юлиана Хаджичонева

Книжарница и галерия „НБУ в Центъра“


Организатори:
Книжарница и галерия „НБУ в Центъра“
департамент „Администрация и управление“Водещ:
д-р Юлиана Хаджичонева – главен асистент в департамент „Администрация и управление“ на НБУ

 

Дискутанти:
доц. Кристиян Хаджиев - ръководител на департамент „Администрация и управление“ на НБУ, научен рецензент на книгата
доц. Едуард Маринов от департамент „Икономика“ на НБУ, научен редактор на книгата
проф. Йорданка Йовкова от УНСС, научен рецензент на книгата
проф. Спартак Керемедчиев от БАН, научен рецензент на книгата

Участници:
студенти от бакалавърски, магистърски и докторски програми на НБУ, преподаватели и изследователи и по-широка публика с интерес към тематиката на предприемачеството, иновациите и изкуствения интелект


Развитието на предприемачеството и иновациите е комплексен резултат от взаимосвързани икономически и управленски процеси. В тези процеси е вплетена еволюцията на икономическата мисъл и действие – като отговор на социално-икономическите предизвикателства, но и като начин на формиране на икономическата среда, в която се развиват предприемачеството и иновациите. Екосистемите им се разбират като цялостни механизми за взаимодействие, подкрепа, насърчаване и устойчивост. Върху тях се отразява динамиката на откриване и използване на бизнес възможностите и тази на управленските избори и решения за създаване на стойност, повишаване на ефективността и организационно съвършенство. В книгата се проследяват именно тези изменения в развитието на предприемаческата и иновационната екосистема в светлината на взаимовръзките между икономическите и управленските концепции и бизнес практиката в България. Изследван е резултатът от взаимодействието под формата на конкурентни стратегии, чрез които се създава ценност. Представени са три бизнес казуса в сферата на финансовата индустрия, търговията на дребно и електронната търговия.

 

Юлиана Хаджичонева е доктор по бизнес администрация и преподавател в департамент „Администрация и управление“ на НБУ. Магистър е по управленски науки от Университета в Лиеж, Белгия и по международни икономически отношения от УНСС. Преподава предприемачество, иновации, конкурентоспособност, бизнес развитие, стратегическо управление и управление на проекти. Член е на международни и европейски изследователски мрежи на икономистите. Автор е на над 50 научни публикации, две трети от които на английски, френски и испански език.

Професионалният й опит надхвърля 25 години – в предприемачеството, бизнес управлението, проектното управление и преподаването – в частния сектор и в централната изпълнителна власт.