facebook

Събития

energien-sector_678x410_crop_478b24840a
23.06.2015 13:00
Събития

Представяне на магистърската програма на НБУ „Устойчиво управление и развитие на енергийния сектор“

В рамките на Национален дискусионен форум „Либерализацията на енергийния пазар: участници, прогнози, добри европейски практики“

Хотел „Света София“, ул. „Пиротска“ № 18

Организатори:
Български енергиен и минен форум
Национална асоциация „Aктивни потребители“
департамент „Бизнес администрация“

Водещ:
гл. ас. д-р Виктор Аврамов

Програмата „Устойчиво управление и развитие на енергийния сектор“ се предлага, за да отговори на потребностите на енергийната индустрия и публичната администрация от сериозно подготвени експерти, които могат да решават многобройните проблеми на енергийния сектор. Във фокуса на програмата са основните приоритети на ЕС в областта на енергийната политика: конкурентоспоспособност, устойчиво развитие и сигурност на енергийните доставки.

Програмата има интердисциплинарен характер. Основната й цел е завършилите студенти да притежават знания за функционирането и регулацията на енергийните пазари, проблемите на климатичните промени и устойчивото развитие, енергийното производство, пренос и консумация, възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и др. Заедно с това студентите ще познават стратегиите и политиките на ЕС, както и тези на национално и регионално ниво, които са свързани с развитието на енергийния сектор, енергийните проекти и междудържавни договори.

Програмата включва и акцент върху необходимите за всеки мениджър знания и умения по икономика, управление на проекти, международен бизнес, организационно поведение, бизнес комуникации, маркетинг и др.

За да отговори на високите изисквания за качеството на образованието в НБУ и на спецификите в областта, програмата включва изявени преподаватели и експерти от частния и публичния сектор, които осигуряват необходимото съчетаване от научни и практически аспекти в обучението.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" в направление 3.7 Администрация и управление.

На Националния дискусионен форум ще участват министъра на енергетиката, председателят на КЕВР Иван Иванов, който е един от създателите на програмата и преподавател в нея, както и други експерти. Гл. ас. д-р Виктор Аврамов ще представи подробно новата магистърска програма.