facebook

Събития

dumanoc_678x410_crop_478b24840a
19.01.2022 16:30
Събития

Представяне на монографията „Археология на стария железодобив на Долен Дунав и в Старопланинската област (Римска императорска епоха – края на ХVIII в.)“ от Боян Думанов

Център за книгата, книжарница

Организатори:
Център за книгата
департамент „Археология“

Водещ:
доц. д-р Биляна Костова

Дискутант:
гл. ас. д-р Живко Узунов

Настоящият труд е посветен на един изключително важен, но често подценяван аспект от развитието на старата икономика на Балканите – железодобива. Анализът на археологически, исторически и етнографски данни, комбиниран с подходи на аналитичната химия и геоархеологията, дава възможност за допълнения, надграждане и създаване на нови модели за функционирането на старата железодобивна индустрия.

Монографията е предназначена преди всичко за специалисти в областта на римската, късно-античната и средновековната археология и история, но може да се ползва и от студенти и от по-широк кръг читатели с интерес към древната икономика и система на обмен.