facebook

Събития

liberalizacia_678x410_crop_478b24840a
05.11.2021 16:00
Събития

Представяне на монографията „Либерализираният пазар на електрическата енергия“

Автор - Виктор Аврамов

Център за книгата, Корпус 1, Книжарница

Zoom
Meeting ID: 833 5503 2244
Passcode: 429430
Организатори:
Център за книгата и департамент „Администрация и управление“


Водещ:
проф. Антони Славински


Дискутант:
доц. д-р Иван Иванов
На комплексните либерализирани пазари на електрическа енергия  потреблението е циклично и много от потребителите поне засега не са изложени на вариациите на цените в реално време. Предлагането зависи от технологията  на производителите (базови или пикови) и от съчетаването на техните стратегии за максимизиране на печалбата. Някои компоненти на тези пазари трябва да бъдат регулирани и спецификата на регулацията може да бъде от решаващо значение за пазарните резултати. На тези и редица други въпроси е посветено това изследване.

Гл. ас. д-р Виктор Аврамов е преподавател в департамент „Администрация и управление“ на Нов български университет. Директор на изследователската лаборатория „Количествени методи“. Бил е главен експерт към Комисията за енергийно и водно регулиране.


Монографията „Либерализираният пазар на електрическата енергия“