facebook

Събития

05-678x410-crop-478b24840a_678x410_crop_478b24840a
20.04.2022 17:00
Събития

Представяне на научно издание „История на литературата на НРБ: модели и практики“ със съставители Пламен Дойнов и Морис Фадел

Център за книгата, книжарница

Организатори:
Център за книгата
департамент „Нова българистика“

Водещ:
доц. д-р Морис Фадел

Дискутанти:
проф. Михаил Неделчев,
проф. Пламен Дойнов, д.н.,
доц. д-р Йордан Ефтимов

Сборникът събира материали от конференцията „Историята на литературата на НРБ: теория и методология“, състояла се в Нов български университет на 29 юни 2021 г. Първият му дял съдържа аналитични разкази за различни периодизационни и литературноисторически модели, в които се помества литературата на НРБ. Вторият дял представя структури, жанрове, форми и някои авторски имена, вплетени в базисни текстове и в историческия разказ за литературата от епохата на комунистическия режим. В специален трети дял са включени рефлексии върху конкретен изследователски опит – статии, рецензии и разговори за проекти и книги, които през последните години активно мислят теоретическите предизвикателства и методологическите перспективи пред изследванията за литературата и културата на НРБ. Така сборникът прави едновременно равносметка и задава хоризонти, към които могат да се ориентират бъдещи литературноисторически разкази.

Връзка към изданието