Събития

info-18-juliana-peneva_678x410_crop_478b24840a
18.04.2018 15:00
Събития

Представяне на „Принципи на базите от данни“

Център за книгата - книжарница, корпус 1

Организатори:
Център за книгата
департамент „Информатика“

Водещ:
доц. д-р Георги Тупаров

Модератор:
доц. д-р Юлиана Пенева

Участници:
преподаватели и студенти от НБУ

В книгата се анализират и систематизират принципите на базите от данни. Сбито са изложени теоретичните основи на релационните бази от данни, както и проектантските и технологични похвати при тяхното изграждане. Съзнателно са избегнати примери с конкретен софтуер. Изложението цели систематично представяне на основните практически действия при разработването в съвременни условия на бази от данни и съответните им информационни системи.

Без да е учебно пособие по конкретна дисциплина, книгата подпомага обучението и самоподготовката в специалностите Информатика, Информационни системи и Компютърни системи и технологии. Полезна е за читатели с професионални интереси в областта на компютърните науки.

По време на представянето изданието се продава с 10% отстъпка.

Юлиана Пенева е специалист с дългогодишен опит като научен работник и преподавател. Научната си кариера започва като редовен докторант по информатика в Институт по математика и информатика – БАН, където продължава да работи като научен сътрудник. През 1999 г. придобива научното звание „старши научен сътрудник“. Преподавателската си дейност започва като хоноруван преподавател в Бургаски свободен университет, Югозападен университет и Нов български университет през 1993 г. В периода 2000 – 2012 г. е извънреден професор в Американски университет – Благоевград и City University of Seattle – подразделение в България.

От 2005 Юлиана Пенева е доцент в Нов български университет. Носител е на годишната награда на Ректора за най-добър преподавател. Научните ѝ интереси са в областта на базите от данни, информационните системи и електронното обучение. Автор е на книги и електронни учебни материали по компютърни науки, както и над 80 научни публикации.