facebook

Събития

09-678x410-crop-478b24840a_678x410_crop_478b24840a
04.01.2023 10:00
Събития

Представяне на „Психоанализа в ерата на терапии, основани на доказателства: Клинични и изследователски перспективи“ от Светослав Савов

Център за книгата, книжарницаОрганизатори:
Център за книгата и департамент „Когнитивна наука и психология“

Модератор:
проф. Лилия Гурова


Дискутанти:
гл. ас. д-р Светлозар Василев, гл. ас. д-р Иво Попиванов

 

Настоящата монография представлява първият цялостен труд на български език, посветен на емпиричния статут на психоанализата и психоаналитичните терапии. Авторът подлага на критичен анализ развитието на проучванията на психоаналитичния процес и резултати, значимите методологични проблеми от сравнителните изследвания на водещите психотерапевтични модели, както и други ключови теми в специализираната литература като терапевтичната връзка и възможността за операционализация на психоаналитични конструкти. Изданието открива възможност за преоткриване на връзките между академичните и професионални общности в областта на клиничната психология, психотерапията и психоанализата.