Събития

banner-info-20-112_678x410_crop_478b24840a
20.11.2019 16:30
Събития

Представяне на сборник със статии на проф. д-р Цеко Торбов „За правото, обществото и философията“ - по повод 120 години от рождението му

Корпус 1, Център за книгата, книжарница

Организатори:
департамент „Право“
департамент „Философия и социология“
Център за книгата


Водещ:
проф. д-р Екатерина Михайлова

Дискутанти:
доц. д-р Деница Топчийска
д-р Александра Трифонова

Юбилейният сборник „За правото, обществото и философията“ е посветен на 120-годишнината от рождението на проф. д-р Цеко Торбов и включва селекция от повече от трийсет негови статии, посветени на значими въпроси, свързани с развитието на юридическата наука и обществения живот от началото на ХХ век. Основната част от статиите са публикувани в периода между 1926 и 1944 г. в специализирани юридически издания, като списанията „Юридически преглед“, „Юридическа мисъл“, „Адвокатски преглед“, „Архив за правни науки“ и вестник „Съдийски вестник“, както и в други издания с обществена тематика. Те са нови за съвременния читател, тъй като не са били преиздавани във времето или са били повторно публикувани през 90-те години на ХХ век, и представляват интерес за него, разкривайки не само академичните възгледи за правото и философията на проф. Цеко Торбов, но и неговата обществена позиция като представител на българската интелигенция от началото на миналото столетие.