Събития

info-19-semiotichni-orbiti_678x410_crop_478b24840a
19.04.2018 16:30
Събития

Представяне на „Семиотични орбити: Навик, норма, ритуал във философията на Чарлс Пърс“

Център за книгата - книжарница, корпус 1

Организатор:
Център за книгата

Водещ:
проф. Кристиан Банков

Модератор:
гл. ас. д-р Рени Янкова

Участници:
преподаватели и студенти от НБУ

Книгата на Рени Янкова „Семиотични орбити. Навик, норма, ритуал във философията на Чарлс Пърс“ е пътуване през полетата на философията, навигирано от стремежа към проясняване на три концепции – за знака, за навика и неговото нарастване до норма, за ритуала като удържащ гравитационен център на определени значения.

Разделена на три основни глави, книгата предлага на читателя движение по три орбити, всяка надграждаща смисъла, кристализирал от предишната. Авторката постепенно стеснява перспективата от проблема за знака в различните епохи, през конкретното и задълбочено вглеждане във философията на американския прагматист Чарлс Пърс до смелото прилагане на неговите концепции върху антропологичния проблем за ритуала.

Запазвайки духа на Пърсовата прагматистка традиция, Рени Янкова конструира нова триада: навик – норма – ритуал, за да отговори на няколко значими въпроса от антропологичната теория за ритуала. Чрез прилагането на семиотичния прагматизъм на Пърс, тя въвежда и свой структурен модел на феномена, улавящ неговата динамика и статичност – проблем, явяващ се задънена улица за много от по-ранните изследователи.

По време на представянето изданието се продава с 10% отстъпка.

Рени Янкова е възпитаник на НБУ, първоначално в магистърска програма „Реклама и стилове на живот“, където се запалва интересът ѝ към семиотиката и философията. След завършване на програмата, този интерес се развива с тригодишна работа по докторат, посветен на проблема за навика във философията на известния американски семиотик и прагматист Чарлс Пърс. Към момента Рени Янкова е главен асистент в Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания на НБУ и преподава в бакалавърски, магистърски и докторски програми на университета.