facebook

Събития

morska-biologia-1_678x410_crop_478b24840a
12.12.2022 16:20
Събития

Представяне на учебно издание „Въведение в морската биология. Кратък курс“ от Даниела Пиларска и Стоян Лазаров

Център за книгата, книжарница


Организатор:
Център за книгата и департамент „Природни науки“


Водещ:
доц. д-р Галина Сачанска


 

Дискутанти:
проф. д-р Даниела Пиларска
доц. д-р Стоян Лазаров

Морската биология е наука, която се занимава с живите организми, обитаващи моретата. Обект на нейното проучване са и видовете, които зависят пряко от соленоводните басейни за храна и други нужди.

Курсът съдържа 20 раздела с подробно представена информация за биологията, разнообразието и значението на основните групи гръбначни и безгръбначни животни, обитаващи моретата и океаните. Дава полезни данни за историята на морската биология, въвежда основни понятия, свързани с тази дисциплина. По-специално внимание се обръща на представителите на нашата черноморска фауна. Включени са и основните представители на морската флора.