Събития

baner-pomagalo_678x410_crop_478b24840a
03.10.2018 11:00
Събития

Представяне на „Учебно помагало по административно право и административен процес“ от проф. Райна Николова д.н.

Център за книгата – книжарница, корпус 1

Организатор:
Център за книгата

Водещ:
проф. д-р Екатерина Михайлова

Модератор:
проф. Райна Николова д.н.

Участници:
преподаватели и студенти от НБУ, както и гости на университетаИзданието „Учебно помагало по административно право и административен процес“ разглежда основните правни институти на административното право – обща част, на административния процес и на административнонаказателния процес, които се съдържат в конспекта за държавен изпит по публичноправни науки на специалността „Право“. Съдържа кратка теоретична част по всеки един от въпросите, допълнена с упражнения и/или казуси по съответната тема. Целта на помагалото е да подпомогне бъдещите юристи в усвояването на преподавания материал чрез решаването на казуси и други практически задачи. Използвана е богата библиография, тълкувателна и съдебна практика и образци на документи. Книгата е предназначена за студенти по право.

По време на представянето изданието се продава с 10% отстъпка.

Райна Николова е магистър по право на СУ „Св. Климент Охридски“ от 1996 г. Тя е доктор по право от 2004 г. на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по научна специалност „Административно право и административен процес“ и доцент по същата специалност от 2007 г. Хоноруван преподавател в НБУ е в периода 2001 – 2010 г., като е избрана за доцент в департамент „Право“ от 1.03.2010 г. Доктор е на юридическите науки на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ от 24.06.2016 г. и е професор на НБУ от 1.02.2017 г.

Участник е в международни и национални научно-изследователски проекти. Тя е автор на монографии, десетки студии и статии в специализирания научен и периодичен печат. Член е на Съюза на юристите в България и на Съюза на българските журналисти.