Събития

ibm_678x410_crop_478b24840a
03.10.2017 09:00
Събития

Представяне на възможности за стаж и работа в Ай Би Ем България

Сиско инкубатор на Ай Би Ем България

Корпус 2, етаж 1 – фоайе

Организатори:
Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение
Център за кариерно развитие и обучителни ресурси
Ай Би Ем България

Водещ:
Таня Симеонова

Участници:
студенти от НБУ, обучавани в програми на телекомуникации и информационни технологии.