facebook

Събития

v-gexhibition_678x410_crop_478b24840a
17.07.2015 09:00
Събития

През границите

Фотоизложба на доц. д-р Васил Гарнизов

Европейски парламент, Брюксел

Организатори:
департамент „Антропология“
Група на Алианса на либералите и демократите за Европа


13-17.07.2015 г.

Изложбата е реализация на проект на департамент „Антропология“ с фокус върху постиженията на съвременното академично изкуство – модерно изкуство за модерни хора. В процеса на творческите търсения на автора чрез изразните средства на фотографията, журналистиката и директните срещи с хората, идеята се трансформира в увлекателен фотографски пътепис.

Лицата на персонажите от снимките напомнят прототипи от разказите на Йордан Йовков и Елин Пелин, запечатани от фотообективита на автора.

Изложбата е доказателство за значимостта на фотографското изкуство като уникален изказ и отпечатък на времето. В този смисъл „През границите“ е не само послание, но и директен мост между поколения и култури, история и архитектура. Изложбата е доказателство за ролята на визуалната комуникация като директен начин за пренасяне на човешките ценности през времето като проекция на мисли, чувства и отношение към света.

Васил Гарнизов е антрополог, член на Настоятелството на НБУ и преподавател в Нов български университет в програмите по антропология и политически науки на английски език, с докторска степен и научно звание доцент. Възпитаник е на Софийския университет, изследователската си дейност започва в Българската академия на науките.

Васил Гарнизов е от поколението, което позна социализма и живее своята зрелост във времето на промените. Има траен интерес към социалната проблематика, икономическите промени и политиката в глобален контекст, към начините на живеене в мегаполиса и в селото, към кризите и конфликтите в отношенията на общностите и околната среда.

Васил Гарнизов ръководи и участва в мащабни проекти като изследване на състоянието на българското общество, осъществява наблюдение и анализ на политически ситуации у нас, проследява промените в средноазиатските държави, членки на ОНД, наблюдава процесите в Черноморския регион… Той е от антрополозите, които прилагат своето познание в практиката. Кризите и конфликтите, свързани с местното развитие и идеята за местното самоуправление са водещи и в работата му като заместник-министър в Министерството на регионалното развитие в кабинета на Иван Костов, като консултант на неправителствени организации от Европа, които идват с идея за подпомагане на местното развитие. Професионалната му кариера и житейският му път са богати и разнообразни откъм натрупан опит и достигнати цели, реализирани проекти и чертаене на нови. Пресечната точка е теренът, откривателството на начини на живеене и следване динамиката на промените. Теренът и емоцията от срещата с хора води до познание, което не остава скрито в научни текстове и доклади, но се появява редовно във вестникарски рубрики по актуални проблеми, активен блогър, който поддържа тези и разработва идеи, но показва отношение и чрез фотоси. За Васил Гарнизов всяка среща е интервю, всяко пътуване е откриване на светове… В това откривателство въвежда и своите студенти, пътува заедно с тях, показва и предизвиква дискусии… Последните години навсякъде е с голямата чанта с фотоапарат и обективи, и човек се пита как успява да съчетае заснемането и воденето на разговор…

Неговите текстове и фотоси показват, че умее да прави и двете, защото притежава умение да слуша и да чува, да гледа и да вижда, да открива и запечатва в бележка, в звуков файл или в кадър „още нещо“, нещо ново, нещо различно… За приятелите и колегите на Васил неговото говорене увлича с доводи, но винаги има и емоция. Фотосите, които ни показва също внушават настроение…

Теренът се превръща в текст – словесен, визуален. Днес Васил Гарнизов ни отправя ново предизвикателство. Разказът и емоцията са във фотоси…