Събития

books2_678x410_crop_478b24840a
24.04.2018 09:40
Събития

Презентация и дискусия „Данъците са интересни. Знаете ли защо?“ 

Корпус 2, зала 305

Организатори:
Център за кариерно развитие и обучителни ресурси
департамент „Право“
Делойт България ЕООД

Водещи:
Александър Стефанов, Старши Мениджър данъчни услуги;
Никола Сейменов, Мениджър данъчни услуги

Модератори:
доц. д-р Емилия Станкова,
гл. ас. д-р Гинка Симеонова

Дискутанти:
проф. д-р Екатерина Михайлов,
доц. д-р Деница Топчийска

Участници:
студенти от магистърска програма „Право“

Целта на събитието е да запознае студентите със същността, възможностите и предизвикателствата, които съдържа в себе си професията на Данъчен консултант през презентиране от практикуващи професионалисти.
1)Александър Стефанов – Старши мениджър отдел Данъчни консултантски услуги, сектор Трансферно ценообразуване, юрист с над 15 години професионален опит в областта на корпоративни данъци / трансферно ценообразуване
2) Никола Сейменов – Мениджър, отдел Данъчни консултантски услуги, сектор Услуги за глобални работодатели, юрист с над 10 години професионален опит в областта на личните данъци