Събития

books2_678x410_crop_478b24840a
06.11.2017 16:20
Събития

Публична лекция „Агроекологични практики в полза на птиците“

В рамките на TERRA nostra-junior

С1/17

Организатор:
департамент „Природни науки“

Лектор:
Аделина Савова, студент в БП „Биология – обща и приложна“ и майнър програма втора специалност „Екология и опазване на околната среда“ в Нов български университет

Модератор:
доц. д-р Вилма Петкова Стоянова

Участници:
студенти, преподаватели, заинтересовани

Темата на презентацията е свързана с агроекологичните практики за приложение в биоземеделието и влиянието им върху числеността, миграция и видовия състав на птиците.

Презентацията е свързана и с отбелязване на Деня народните будители (1 ноември).