Събития

arhaichno-pravo_678x410_crop_478b24840a
21.02.2020 16:30
Събития

Публична лекция „Архаично римско право“

Корпус 1, Аула


Организатор:
департамент „Право“


Лектор:
проф. д-р Мария Тереза Карбоне,
Университет в Катанзаро, Италия

 


Модератор:
проф. д.н. Малина Новкиришка-Стоянова,
Нов български университет 


Участници:
студенти от І курс, програма „Право“


Лекцията е свързана с разглежданата в курса по Римско частно право проблематика в първото занятие и представлява совеобразно откриване на учебния курс с представяне на най- древните източници на римското право.

Доц. д-р Мария Тереза Карбоне е титулярен преподавател по Римско частно право в Университета в Каганзаро, Италия, с многобройни публикации по тази материя и международен авторитет. Почетен член на Балканската асоциация по Римско право и римскоправна традиция и на Редакционния научен съвет на единственото българско списание по римско право IUS ROMANUM on line. Лекцията ще бъде на италиански език с превод, коментар и паралелно изложение на проф. Малина Новкиришка. 


Изображение: IUS ROMANUM