facebook

Събития

1-lev_678x410_crop_478b24840a
08.06.2022 10:00
Събития

Публична лекция „Българският лев от своето създаване до днес“

Българска народна банка, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І“ №1


Организатори:

департамент „Икономика“
департамент „Администрация и управление“Лектори:
представители на Българската народна банка

Модератор:
доц. д-р Ирена Николова


Участници:
студенти от бакалавърските програми „Финанси“ и „Управление на бизнеса и предприемачество“


Студентите от бакалавърските програми по финанси и по управление на бизнеса и предприемачество ще имат възможност да се запознаят и да дискутират върху историята на парите по българските земи и въвеждането на българския лев като официално платежно средство. Наред с това ще се дискутират отделните емисии от левове от Освобождението до днес.

Българската народна банка (БНБ) е една от най-старите национални институции, създадена непосредствено след възстановяването на българската държава, на 25 януари 1879 г., а на 6 юни същата година е извършена и първата банкова операция.

БНБ е независим емисионен институт на държавата, който се отчита пред Народното събрание. Тя има ключова роля в българската икономика и полага грижи за поддържане на устойчивостта на българската парична единица, както и за укрепването и развитието на банковата и кредитната система на страната.

Независимостта на БНБ е гарантирана с нейния устройствен закон (ЗБНБ) и с Договора за функционирането на Европейския съюз. От 1 януари 2007 г. банката е пълноправен член на Европейската система на централните банки и участва активно във вземането на решенията в сферата на банковото дело и финансите в Европейския съюз. Управителят на БНБ е член на Генералния съвет на Европейската централна банка.

За повече информация тук.Изображение: Интервю