facebook

Събития

1922354_678x410_crop_478b24840a
11.11.2021 09:40
Събития

Публична лекция „Дигиталната здравна грамотност в условия на пандемия“

Корпус 2, Зала 305
ZOOM live streaming

Организатор:
департамент „Здравеопазване и социална работа“Лектор:
доц. д-р Полина Михова


Модератор:
доц. д-р Маргарита Станкова


Съгласно Закона за развитието на академичния състав в Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Наредбата за развитие на академичния състав на Нов български университет на 11 ноември 2021 г. (четвъртък) от 9:30 часа, в зала 305, 2к. доц. д-р Полина Михова ще изнесе публична лекция пред академичната общност на НБУ. В лекцията ще бъдат дискутирани и анализирани световните тенденции в развитието на дигиталната здравна грамотност на здравно заинтересованите потребители, обусловена от пандемията, в която се намира света последните две години. Ще бъдат засегнати актуални теми и проблеми на българското електронно здравеопазване, както и ще се представят резултати от 3 годишно проучване на тема „Онлайн търсене на здравна информация сред младите хора“, което обхваща два периода преди и в пандемия.