facebook

Събития

dsc0119-copy_678x410_crop_478b24840a
14.07.2022 16:20
Събития

Публична лекция „Графови невронни мрежи“

Корпус 2, зала 111

Организатор:
департамент „Информатика“

Лектор:
д-р Стоян Мишев

Модератор:
доц. д-р Ясен Горбунов


В доклада си д-р Мишев ще изложа математическата структура на графовите невронни мрежи, както и кратка историческа хронология на по-важните резултати в развитието им. За илюстрация на начина на работа на тези мрежи ще представя два примера за тяхното използване – единият е за определяне динамиката на взаимодействащи класически частици, а вторият – за прогнозиране свойствата на молекули.

Стоян Мишев е доктор по теоретична физика с основни интереси в областите на квантовата теория на много частици и машинното обучение.