facebook

Събития

1333605-copy_678x410_crop_478b24840a
31.05.2022 16:20
Събития

Публична лекция „Кой ще кажеш, че съм аз? От Индиана Джоунс, доц. Денев и Le Merci към обречената наука“

Корпус 1, зала 207

Zoom

Парола: 354970

Организатор:
департамент „Средиземноморски и източни изследвания“

Лектор:
доц. д-р Тома Томов

Участници:
членове на академичната общност

Събитието разглежда какво е необходимо да притежава всеки, който се заема с разчитане и тълкуване на скритите знаци, надписи и рисунки – графити от „Св. София“ в Истанбул. Дали модното увлечение по дигитализация ще бъде от полза за това непроучвано и пренебрегвано доскоро научно поле, до каква степен тя е подготвена за подобно предизвикателство и ще съумее ли да запълни празнините на нашето познание за различни страни от средновековната епоха.

Задълбочените познания на доц. Тома Томов по историята на славянските езици, както и по палеография на надписи и графити, му позволяват професионално и трайно да навлезе в научно поле, все още слабо разработено в палеославистиката в което всяко теоретично обобщение е приносно и има огромно значение за реконструкцията на общата картина на епиграфските традиции на южните и източни славяни. Колегията на медиевистите в България и зад граница е добре запозната с публикациите на доц. Тома Томов, които в голямата си част имат иновативен и приносен характер. Неговият капитален труд върху надписите-графити на кирилица и глаголица е не само уникално пособие по славянска епиграфика, пособие, запълващо сериозна празнина в знанието за средновековната епоха, но и най-добрият начин да се съхранят за идните поколения текстове, чието съхранение и съществуване е сериозно застрашено, както от капризите на времето, така и от променливите интереси на човешките колективи. Неотдавна излезе и корпусът му с рисунки-графити на кораби: „Потайностите на „Св. София“: Забравените кораби-графити и техните послания“.