Събития

archive-books7_678x410_crop_478b24840a
16.10.2018 18:00
Събития

Публична лекция „Костната индустрия на култура Винча“

В рамките на семинар „Археология: открития и проблеми“

Корпус 2, зала 404

Организатор:
департамент „Археология“

Лектор:
д-р Селена Витезович, Археологически институт в Белград

Модератор:
гл. ас. д-р Богдан Атанасов, департамент „Археология“

Лекторът е един от най-добрите специалисти по праисторическа костна индустрия в югоизточна Европа. Ще представи важни резултати от изследването на костната индустрия на култура Винча, или времето от средата на шесто до средата на пето хилядолетие пр. Хр. в централните Балкани. Става дума за изключително важен период на нововъведения, в който се появяват най-ранните метални предмети е Европа. Задълбочения анализ на предметите от кост от това време, служили за сечива, инструменти, украшения и други, е от голямо значение за разбирането на по-общи въпроси свързани с трансфер на знания между различни култури, както и между различни сфери от живота, изследването на нововъведенията през праисторията и т.н. Времето на култура Винча се характеризира с големи по размер селища, чиито поминък се основава най-вече на земеделието и скотовъдството. Изследването на костните сечива би могло да допринесе към по-доброто познаване на икономиката на този важен период от развитието на човечеството.

Д-р Витезович има голям опит и в анализа на артефакти от редица български археологически обекти и поради това работата ѝ представлява голям интерес за студентите от НБУ, които искат да се занимават с костна индустрия.