facebook

Събития

2177042_678x410_crop_478b24840a
06.04.2022 16:20
Събития

Публична лекция „Моделиране на човешкия ум – успехи и предизвикателства“

Онлайн


Организатор:
департамент „Когнитивна наука и психология“


Лектор:
проф. д-р Морис Гринберг

Модератор:
проф. д-р Лилия Гурова

Участници:
всички интересуващи се


В лекцията ще бъдат представени утвърдени подходи в моделирането на човешкия ум и ще бъдат дискутирани техните силни и слаби страни.