Събития

dsc0156_678x410_crop_478b24840a
17.10.2019 11:20
Събития

Публична лекция „Новите измерения на човешкия капитал в туризма“

Корпус 1, Зала 217

Организатор:
Департамент „Администрация и управление“

Водещ:
гл. ас. д-р Милена Караилиева


Модератор:
доц. д-р Кристиян Хаджиев

Участници:
Преподаватели от Департамент „Администрация и управление“
Представители на Секция „Туризъм“
Студенти от БП „Управление на туризма“
и други, заинтересовани от темата на събитието


Основни акценти:

  • особености и съвременни измерения на човешкия капитал;
  • нов поглед върху заетите в сектор „Туризъм“ с отчитане тенденците в развитието на интелектуалния капитал и дигиталната трансформация в туризма;
  • роля и значимост на човешкия капитал с фокус върху „човешките измерения“ на туристическата услуга и трансформация от досегашния шаблон за професиите към възприемането им като креативна и продуктивна дейност;
  • специфични компетенции на мениджърите в туризма и съвременните механизми на управление с акцент върху човешки, информационен и организационен капитал за постигане на синергичен ефект;
  • успешни лидерски практики за управление на кариерното развитие и мобилността като  индикатори за конкурентно предимство;
  • иновативни подходи, тактики и стратегии за редуциране на текучеството в сферата на туризма и задържане на талантливи служители;
  • предизвикателства пред управлението и стратегически визии за развитието на човешкия капитал в туризма