facebook

Събития

2633670-copy_678x410_crop_478b24840a
05.10.2022 10:25
Събития

Публична лекция „Обезщетението за вреди при договорна отговорност“

Корпус 1, зала 407


Организатор:
департамент „Право“

Лектор:
гл. ас. д-р Силвия Цонева

Модератор:
доц. д-р Катерина ЙочеваУчастници:
студенти 3 курс

Прави се обзор на темите, свързани с обезщетението на вреди при неизпълнение на договор. Въпросите се разглеждат в сравнителноправен аспект и през призмата на българската съдебна практика.

Лекторът е щатен преподавател в програма „Право“ на Нов български университет и лекцията е част от процедурата му за заемане на академичната длъжност „доцент“ в НБУ.