Събития

dsc-0102_678x410_crop_478b24840a
06.06.2017 14:40
Събития

Публична лекция „Приложението на информационните технологии в сектора за сигурност е в основата на съвременните системи“

В рамките на семинар „Езиците на сигурността“

Корпус 2, зала 115

Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Лектор:
полк. Георги Станков, началник на отдел „Информационни технологии“ в Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ в Министерство на отбраната

Модератор:
доц. д-р Юлияна Каракънева

Участници:
преподаватели и студенти от департамент „Национална и международна сигурност“

Необходимостта от навременно информационно осигуряване е от изключителна важност за провеждане на операции и мисии от военен и хуманитарен характер. Приложението на нови технологични решения дава информационно превъзходство в цикъла на водене на оперативните задачи.

Полк. Г. Станков е дългогодишен експерт в областта на информационните системи и системите за моделиране и симулации в отбраната. Работи като преподавател във Военна академия „Г. С. Раковски“ в сферата на мениджмънта на отбраната.