facebook

Събития

satchanska_678x410_crop_478b24840a
25.05.2022 14:40
Събития

Публична лекция „Публикувана глава от книга „Antibacterial activity of plant polyphenols“ G. Satchanska, IntechOpen, Open Access, Web of Science, 2022, с подкрепата на ЦФСР – НБУ“

Научен семинар „10 години бионауки – НБУ“

Корпус 2, зала 305

Организатор:
Направление Биологически науки, департамент „Природни науки“, НБУ

Лектор:
доц. д-р Галина Сачанска

Модератор:
доц. д-р Николай Петров

Участници:
студенти и преподаватели от департамент „Природни науки“ и всички желаещи

Книгата „Secondary Metabolites – Trends and Reviews“ – 2022 г. на международното издателство Intechopen обобщава съвременното познание за полифенолите. Главата от тази книга „Antibacterial activity of plant polyphenols“ с автор доц. д-р Галина Сачанска разглежда растителните полифеноли. Полифенолите са вторични метаболити, синтезирани главно от растенията. Тяхната функция е да предпазват растенията от различни патогени като вируси, бактерии и гъбички, както и от насекоми и хищници.

Понастоящем над 9 000 полифенола са открити и охарактеризирани в около 500 вида растения. В научния труд се разглеждат методите за изолиране на полифеноли и техните биологични активности. Детайлно са разгледани плодовете, зеленчуците и подправките, съдържащи полифеноли, както и тяхното антибактериално действие срещу патогенните за човека бактерии Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae, E. coli, L. monocytogenes, Acinetobacter sp., Proteus sp., Micrococcus sp., и Bacillus sp. Всички растителни видове, синтезиращи полифеноли са потенциален източник на нови вещества за борба с резистентността на бактериите спрямо антибиотици.

За 3-месечен период след публикуването online главата от книга е свалена 56 пъти. Научният труд е достъпен тук.

Доц. д-р Галина Сачанска е ръководител на департамент „Природни науки“ с има научна експертиза в областта на молекулярната микробиология, микробиология на околната среда и микробиология на храните. Защитила е докторска дисертация върху молекулярния анализ на бактериалното разнообразие в замърсени с тежки метали местообитания.