facebook

Събития

dsc-0104_678x410_crop_478b24840a
04.05.2022 11:20
Събития

Публична лекция „Разпознаване на емоции, скрити във фонемния състав на текст“

Онлайн



Организатор:
департамент „Информатика“


Лектор:
доц. д-р Велина Славова


Установява се със статистически анализ и експерименти, че съставът на цялостния текст закодира емоция и фонемният му състав корелира с предаваната емоционална валентнаст. Това се отнася и за текстове, които по правило са неутрални. Същаствуващите системи за разпознаване на емоции в писмен текст са малко на брой и не се основават на неговите психолингвистични параметри.

Велина Славова е инженер, специализирала приложна манематика, роботика и когнитивна наука. Занимава се с когнитивни модели, обработка на езикови корпуси и извличане на зависимости за проверка хипотези и относно езика.