facebook

Събития

1933750_678x410_crop_478b24840a
23.03.2022 16:20
Събития

Публична лекция „Разстройства от аутистичен спектър: езиково развитие, ролята на речта на родителите и нуждите на българските семейства“

Онлайн


Организатор:
департамент „Когнитивна наука и психология“


Лектор:
ас. д-р Михаела Барокова

Модератор:
доц. д-р Елена Андонова

Участници:
кандидат-студенти и други интересуващи се


Тази лекция ще се състои от три тематични части. В първата ще бъде представен кратък обзор на характерните черти на речта на децата с разстройства от аутистичен спектър и на различните методи, с които тази реч се изследва. Във втората ще бъде разгледана и ролята на родителите в езиковото развитие на децата с аутизъм. Ще бъдат представени резултати от две изследвания, сравняващи стила на говорене на български и американски родители и как този стил е свързан с езиковите умения на техните деца с аутизъм. В третата част ще се дискутират резултатите от национално проучване на тема нуждите и приоритетите на семейства с деца с проблеми в развитието в България.