Събития

dsc-0451_678x410_crop_478b24840a
12.01.2019 09:40
Събития

Публична лекция „Развитие на лидерството в организацията“

Корпус 1, 210 аудитория „Проф. Константин Кацаров“

Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Гост-лектор:
Емил Минев

Модератор:
д-р Александър Пожарлиев

Участници:
студенти от магистърска програма „Управление и развитие на човешките ресурси“ на бълг. и англ. ез.

В публичната лекция ще бъдат представени реални управленски практики за развитие на лидери в организацията от водещ професионалист в областта на човешките ресурси. Ще бъде разгледано постигането на устойчиво развитие чрез холистичен подход, подходящите индикатори за измерване на лидерското развитие, как да се изгради компания, която да отприщва лидерския потенциал и да издига равнището на представяне на хората си. Ще се дискутира същността на лидерския потенциал и как може да бъде разпознаван, както и измеренията на таланта в организацията. Представянето ще засегне използването на компетентностни модели, начините за идентифициране на нуждите от развитие и подходите при определянето на съдържанието на лидерските програми в контекста на реални примери от практиката на глобални организации.

Емил Минев е програмен мениджър и старши консултант Учене и развитие в Пейсейф Груп. (Paysafe е водещ глобален доставчик на цялостни платежни решения. Предоставени чрез инрегрирана платформа, те са насочени към мобилни транзакции, анализи в реално време и са пресечна точка между традиционният бизнес и онлайн разплащанията. Организацията има над 20 години опит в областта на дигиталните разплащания, обем на транзакциите от над 56 милиарда долара и над 1 000 служители в България.)