facebook

Събития

1933750_678x410_crop_478b24840a
10.12.2021 16:20
Събития

Публична лекция „Ролята на административния съд в системата на административното правораздаване – структура, функции и правомощия на Административен съд - София - град“

Корпус 1, зала 210


Организатор:
департамент „Право“


Водещ:
проф. д. н. Райна Николова


Участници:
студенти от магистърска програма „Право“ на НБУ

Събитието ще представи практико-приложните аспекти в дейността на Административен съд – София – град.


Зорница Кръстева – Дойчинова е възпитаник на Нов български университет. Тя е експерт в дирекция „Обществени поръчки“ на Комисията за защита на конкуренцията  в периода 16.01.2006 – 16.03.2011 г.; младши съдия в Окръжен съд – Перник в периода 16.03.2011 – 17.06.2014 г.; съдия в Районен съд – Перник в периода 17.06.2014 – 26.10.2016 г.; съдия в Административен съд – София – град в периода 26.10.2016 – 15.07.2021 г. Понастоящем е заместник-председател на Административен съд – София – град.