facebook

Събития

991-ratio-sveta-sofiia_678x410_crop_478b24840a
12.05.2021 16:20
Събития

Публична лекция „Скритите знаци на „Св. София“ в Константинопол/Истанбул“

Онлайн

Meeting ID: 828 8418 3503

Passcode: 217580
Организатор:
департамент „Средиземноморски и източни изследвания“


Водещ:
доц. д-р Тома Томов


Участници:
академична общност


Събитието разглежда скритите знаци, надписи и рисунки - графити от „Св. София“, които не са свързани с предварителна подготовка и в тях прозира човешкото желание за самоизява и общуване. Те изразяват личното благочестие на техните автори и на черковната стена изпълнявали ролята на молитва, оставена завинаги. Дълго време пренебрегвани като „латринална живопис“, днес те поднасят неочаквани изненади, запълвайки празнините на нашето познание за различни страни от средновековната епоха. За първи път тези знаци са събрани, грижливо проучени и част от тях (надписите на кирилица и глаголица) издадени в каталог.

Задълбочените познания на доц. Тома Томов по историята на славянските езици, както и по палеография на надписи и графити, му позволяват професионално и трайно да навлезе в научно поле, все още слабо разработено в палеославистиката в което всяко теоретично обобщение е приносно и има огромно значение за реконструкцията на общата картина на епиграфските традиции на южните и източни славяни. Колегията на медиевистите в България и зад граница е добре запозната с публикациите на доц. Тома Томов, които в голямата си част имат иновативен и приносен характер. Неговият капитален труд върху надписите-графити на кирилица и глаголица е не само уникално пособие по славянска епиграфика, пособие, запълващо сериозна празнина в знанието за средновековната епоха, но и най-добрият начин да се съхранят за идните поколения текстове, чието съхранение и съществуване е сериозно застрашено, както от капризите на времето, така и от  променливите интереси на човешките колективи. В научните му планове е предвидено също проучване и издаване в корпус на рисунките-графити от „Св. София”.

Изображение: Dariknews