facebook

Събития

ernesta-ruseva_678x410_crop_478b24840a
15.12.2022 13:00
Събития

Публична лекция „Трафик на хора: когато трябва да говорим за неща, за които не ни се говори“

Публична лекция в рамките на Семинар „Знания за ПР практици и журналисти“

Корпус 1, АулаОрганизатор:
Департамент „Медии и комуникация“


Лектор:
Ернеста Русева - Христова


Модератор:
проф. д-р Росен Стоянов


Участници:
Студенти, преподаватели и гости на департамент Масови комуникации. Входът е свободен.


Събитието е част от семинар „Знания за ПР практици и журналисти“ на департамент „Медии и комуникация“ и си поставя за цел да запознае студентите с професионалисти от практиката в сферата на пъблик рилейшънс и журналистиката.


Ернеста Русева-Христова е дългогодишен експерт в секретариата на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ). Първоначално се радва на възможността да се занимава основно с комуникациите в администрацията, с връзките с обществеността, превенционните кампании, организацията на международни и национални събития за обмен на опит и практики в областта, институционалната идентичност, обучението на доброволци и др. С течение на времето и натрупания опит, а и като независима подредба на обстоятелствата, се налага да навлезе в дълбините и на другите аспекти, част от ангажиментите на секретариата в прилагането на националните политики за противодействие на трафика на хора и закрила на пострадалите от престъплението. Ернеста има предходен опит в организацията и популяризирането на големи музикални събития, а професионалният ѝ път някак си винаги остава свързан с различните форми на комуникация и реклама, без това да е целенасочено. Завършва „Романистика“ в Нов български университет. А няколко стъпки и доста години време я делят от дипломирането на втората ѝ специалност в същия университет – „Анимационно кино“, която с вече бившите си състуденти и настоящи приятели, единодушно определят като една чудесна школа за човещина, която си заслужава времето сама по себе си. Осъзнаването на значимостта в постоянството на действията за разрешаване на редица социални проблеми и подобряването на ситуацията, в която различни хора се намират, е мотивиращият фактор, който следва да е определящ за всеки професионалист или доброволец, независимо дали принадлежи към институция или неправителствена организация. Националните политики за противодействие на трафика на хора следват международните и европейски стандарти, регулирани са в добре изградена институционална и правна рамка. Какво се получава, когато тези политики следва да се приложат на практика? Какви са добрите примери за партньорство между публичния и гражданския сектор? Достатъчно широко отражение ли намира темата в публичното пространство? По тези и други въпроси Ернеста ще сподели своя опит, в търсене на отговори дори сама за себе си.