facebook

Събития

2566418_678x410_crop_478b24840a
10.05.2022 16:20
Събития

Публична лекция в рамките на Научен семинар по Бионауки, посветена на Световен ден на риба тон

Корпус 1, Зала 205


Организатор:
департамент „Природни науки“, направление Бионауки

Лектор:
гл. ас. д-р Кирил Кирилов

Дискутант:
доц. д-р Галина Сачанска

Участници:
отворено за всички желаещиЛекции за отбелязване значими дати за биологията.

Много държави зависят от рибата тон за продоволствена сигурност, хранителна стойност, заетост, приходи, поминък и културни цели. В тази връзка ООН приема резолюция за отбелязване на 2 май като Световен ден на риба тон, поради голямата и значимост и опасност за вида от свръх улов.

гл. ас. д-р Кирил Кирилов

Защитил докторантура в Института по молекулярна биология към БАН, работи в областта на компютърната биология.

Преподавател в направление Биологични науки към департамент „Природни науки“ в НБУ.