Събития

books1_678x410_crop_478b24840a
24.01.2019 10:30
Събития

Публична лекция „Закрила на правата на интелектуална собственост. Правоприлагане и експертиза“

Корпус 1, 210 аудитория „Проф. Константин Кацаров“

Организатор:
департамент „Право“

Лектор:
проф. д-р Веселина Манева

Участници:
студенти от магистърска програма „Право“

Тази лекция е заключителен етап от процедура по хабилитация.

Веселина Манева завършва Право в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1987 г., а през 1991 г. се дипломира като „патентен специалист“ в Технически университет, София. Доктор по право от 2005 г. От същата година до 2011 г. е „научен сътрудник“ и „старши научен сътрудник“ II степен в Института за държавата и правото при БАН, по специалността „Изобретателско, авторско и патентно право“. Работила е като държавен експерт и юрисконсулт в Патентното ведомство на Р. България. От 2011 г. е доцент, а от октомври 2018 г. е професор в Нов български университет, където води курсовете: Право на индустриалната собственост, Авторско право, Международноправна закрила на интелектуалната собственост, Законодателство в музикалните изкуства, Управление на изпълнителските права в музиката, Основи на правото. Преподавала е в Университета за национално и световно стопанство, в Технически университет, София и в ПУ „Паисий Хилендарски“.Специализирала е в Института Макс Планк по Интелектуална собственост, конкурентно и финансово право -Мюнхен, в Института за авангардни правни изследвания- Лондон и в Университета в Женева. Автор е на книгите „Патентното нарушение“, „Закрила на правата на интелектуална собственост.Правоприлагане и експертиза“ и на статии в правната периодика.