facebook

Събития

books1_678x410_crop_478b24840a
23.05.2022 18:00
Събития

Публична среща „Споделено за княз Александър I Батенберг“

310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев и проф. Вера Мутафчиева“

Организатори:
гл. ас. д-р Десислава Данкова,
гл.ас.д-р Методи Методиев,
Христо Панчугов
д-р Алека Стрезова (БАН)

Лектори:
гл. ас. д-р Методи Методиев
гл. ас. д-р Алека Стрезова, БАН

Участници:
студенти и преподаватели отБП „Връзки с обществеността“, БП „История“, БП „Политически науки“ и БАН

Събитието поставя официалното начало на реализирането на идеята за работилница „Думи, личности, дела“. В нея са въвлечени преподаватели и студенти от три департамента: „История“, „Медии и комуникация“, „Политически науки“, както и представител на БАН – д-р Алека Стрезова

През последния месец се подготвя първата работилница и е създадена работна група от 4 студенти от посочените бакалавърски програми – Джанет Дзурова, Ева Николова, Пламен Тотев, Невена Райкова.

Повече за работилницата „Думи, дела, личности“:

С осъществяването на идеята за работилницата имаме за цел да открехнем вратата към личности от не толкова далечното минало, да ги пренесем в настоящето, за да се учим от тях. Познаването на историята и в частност на личностите е ключ към по-осъзнатото разбиране на времето, в което живеем и ключ към знанията и опита, оставени от хората преди нас. Все по-важно и необходимо става да говорим и споделяме за тях.
Поставяме началото на един любопитен, за нас, проект с първата ни публична среща, която нарекохме „СПОДЕЛЕНО ЗА КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I БАТЕНБЕРГ“. Предстоят месеци, в които ще изследваме неговия живот и неговите думи, които да предадем нататък.

Вярваме, че обединените усилия на студенти от различни програми, въвлечени в създаването и реализирането на съвместен проект ще доведе до любопитни резулати. В ролята на ментори влизаме ние преподавателите и д-р Алека Стрезова, представител от БАН.
За всички предстои едно вълнуващо приключение.