facebook

Събития

1333551_678x410_crop_478b24840a
19.05.2022 10:00
Събития

Публична защита на докторант Елена Панайотова, от ДП „Театрознание и театрално изкуство“

Тема на дисертацията: „Учене чрез преживяване в изпълнителските изкуства – театрални практики, игрови модели и личностно развитие при работата с деца и младежи в мултикултурни общности“

Корпус 1, Зала 214


Организатор:
департамент „Театър“


Научно жури в състав:
проф. Възкресия Вихърова – председател на Научното жури

проф. Петя Александрова, д.н. – НБУ (становище)
проф. д-р Възкресия Вихърова – НБУ (рецензия)
проф. Анна Топалджикова, д.и.н. – НАТФИЗ (становище)
проф. Николай Йорданов, д.н – Институт за изследване на изкуствата, БАН (становище)
проф. Ромео Попилиев, д.и.н. – Институт за изследване на изкуствата, БАН (рецензия)

Научен ръководител:
проф. Камелия Николова, д.н и доц. д-р Ясен Захариев

Докторант: 
Елена Панайотова