Събития

kentaver_678x410_crop_478b24840a kentaver1_678x410_crop_478b24840a
08.12.2018 10:30
Събития

Пътуващ практико-приложен семинар „Роботизация на производството и автоматизация на управленските функции – добрите практики във ВСК Кентавър, Дряново“

ВСК Кентавър – ИЗ Динамика ЕООД в гр. Дряново

Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Водещ:
г-жа Мариана Печеян, собственик и Генерален директор на ВСК Кентавър – ИЗ Динамика ЕООД в гр. Дряново; ръководителите на дирекции и отдели на завода

Модератор:
гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова

Участници:
студенти от програмите на департамент „Администрация и управление“ – МП „Управление и развитие на човешките ресурси“ на български и английски език в редовна и дистанционна форма и МП „Мениджмънт за организационно съвършенство“

Събитието дава възможност на студентите да се запознаят с производствените процеси и търговски практики; със ситемата за качество и стандартизация; със стратегии за управление на промяната и хората в производственото предприятие, да изследват реална бизнес среда и моделиране на процеси.

Студентите ще разговарят с управленския екип на завода и бизнес дамата Мариана Печеян, получила „Кристална почетна звезда“ за постижения в бизнеса; да дискутират теми като рисковете на успеха, практики за устойчиво развитие на производствено предприятие; технологични проекти за автоматизация и роботизация на производството във ВСК КЕНТАВЪР в гр. Дряново.

По време на посещението ще имат възможност да наблюдават работата на отличили се с високо качество на изпълнение работници и служители с различни професии, да се запознаят със системите за оценка и качество, подходите за управление на човешкия капитал.

Снимки: kentavar.com